AZ Management - artykuły z zakresu ochrony środowiska

Magazyn niektórych rodzajów odpadów wytwarzanych nie objętych zwolnieniami  – wymagania

Stan prawny: 7.05.2025 r. Miejsce magazynowania odpadów winno spełniać szereg warunków opisanych w przepisach prawa. Kluczowym aktem normatywnym regulującym te kwestie jest rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Z przepisów tego rozporządzenia wynika jak należy wyznaczyć, oznakować i zagospodarować miejsce magazynowania odpadów w zależności od kategorii magazynowanych odpadów.

Czytaj więcej »

Magazyn niektórych rodzajów odpadów wytwarzanych – wymagania

Stan prawny: 7.05.2025 r. Miejsce magazynowania odpadów winno spełniać szereg warunków opisanych w przepisach prawa. Kluczowym aktem normatywnym regulującym te kwestie jest rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Z przepisów tego rozporządzenia wynika jak należy wyznaczyć, oznakować i zagospodarować miejsce magazynowania odpadów w zależności od kategorii magazynowanych odpadów.

Czytaj więcej »

Magazyn niektórych rodzajów odpadów niebezpiecznych  – wymagania

Stan prawny: 7.05.2025 r. Miejsce magazynowania odpadów winno spełniać szereg warunków opisanych w przepisach prawa. Kluczowym aktem normatywnym regulującym te kwestie jest rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Z przepisów tego rozporządzenia wynika jak należy wyznaczyć, oznakować i zagospodarować miejsce magazynowania odpadów w zależności od kategorii magazynowanych odpadów.

Czytaj więcej »

Magazyn odpadów budowlanych i remontowych – wymagania

Stan prawny: 7.05.2025 r. Miejsce magazynowania odpadów winno spełniać szereg warunków opisanych w przepisach prawa. Kluczowym aktem normatywnym regulującym te kwestie jest rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Z przepisów tego rozporządzenia wynika jak należy wyznaczyć, oznakować i zagospodarować miejsce magazynowania odpadów w zależności od kategorii magazynowanych odpadów.

Czytaj więcej »

Magazyn niektórych rodzajów odpadów wytwarzanych objętych zwolnieniami (np. metale, papier i tworzywa sztuczne) – wymagania

Stan prawny: 7.05.2025 r. Miejsce magazynowania odpadów winno spełniać szereg warunków opisanych w przepisach prawa. Kluczowym aktem normatywnym regulującym te kwestie jest rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Z przepisów tego rozporządzenia wynika jak należy wyznaczyć, oznakować i zagospodarować miejsce magazynowania odpadów w zależności od kategorii magazynowanych odpadów.

Czytaj więcej »

Magazyn odpadów – wymagania

Stan prawny: 7.05.2025 r. Miejsce magazynowania odpadów winno spełniać szereg warunków opisanych w przepisach prawa. Kluczowym aktem normatywnym regulującym te kwestie jest rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Z przepisów tego rozporządzenia wynika jak należy wyznaczyć, oznakować i zagospodarować miejsce magazynowania odpadów w zależności od kategorii magazynowanych odpadów.

Czytaj więcej »

Kto jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług?

Stan prawny: 29.12.2023 r. Wytwórca odpadów posiada liczne obowiązki. Świadczenie usług na rzecz innego podmiotu często związane jest z wytwarzaniem odpadów a to z kolei prowadzi do pytania – kto odpowiada za wytwarzane odpady. Niniejszym artykułem postaram się na to pytanie odpowiedzieć. 1. Wytwórca odpadów 1.1. Definicja wytwórcy odpadów W

Czytaj więcej »

Kto odpowiada za nielegalnie składowane lub magazynowane odpady?

Stan prawny: 31.10.2023 r. Przepisy ustawy o odpadach obligują posiadacza odpadów do niezwłocznego ich usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Okazuje się jednak, że nie zawsze wiadomo, kto jest posiadaczem odpadów, a zatem kto odpowiada za nielegalnie składowane lub magazynowane odpady. Podstawa prawna W myśl art. 26

Czytaj więcej »

Przygotowanie do ponownego użycia – zarys zagadnienia

Przygotowanie do ponownego użycia (PDPU) jest działaniem polegającym na sprawdzeniu bądź naprawie produktów (np. mebli), które zgodnie z wolą ich wcześniejszych posiadaczy stały się odpadami, mimo iż mogą stanowić potencjalnie użyteczny produkt. Podstawa prawna Zgodnie z definicją legalną nazwy „przygotowanie do ponownego użycia”, jest nim odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu

Czytaj więcej »

Treść decyzji administracyjnej wskazującej na sposób magazynowania odpadów – magazynowanie odpadów rodzajami

Decyzja administracyjna z zakresu gospodarki odpadami – zarówno zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, czy też pozwolenie na wytwarzanie odpadów (oraz inne formy aktów administracyjnych, wydawanych w związku z prowadzeniem działalności w zakresie gospodarki odpadami) zawierają w swej treści określenie sposobu magazynowania odpadów. Jako że treść ta jest

Czytaj więcej »