AZ Management
Obsługa Prawna

Zespół AZ Management

Naszym wyodrębnionym zespołem specjalistów kieruje prawnik – Adrian Zając – ekspert z zakresu prawa ochrony środowiska. Zespół tworzą radcowie prawni, administratywiści a także inni specjaliści ds. ochrony środowiska, w tym inżynierowie środowiska. Takie kompleksowe podejście, bazujące na wiedzy i doświadczeniu szeregu specjalistów, umożliwia realizacje usług na najwyższym poziomie.

Kierownik Zespołu – Adrian Zając – doświadczenie zdobywał w Centrum Doskonałości Recyklingu, pracował również w organach administracji publicznej zarówno na szczeblu samorządowym jak i rządowym. Jako starszy inspektor ochrony środowiska przeprowadził kilkaset działań kontrolnych i pokontrolnych. Jako specjalista debatował na temat europejskiego prawa ochrony środowiska w Brukseli.

Możemy pochwalić się szeregiem zrealizowanych projektów, wygranych spraw, uchylonych decyzji wymierzających wysokie kary pieniężne, a także wieloma napisanymi ekspertyzami i opiniami.

Obsługa prawna ochrony środowiska

Obsługa prawna świadczona przez zespół AZ Management to specjalistyczna usługa skierowana do Klientów, którzy potrzebują wsparcia w zakresie prawa ochrony środowiska. Nasz zespół składa się z wielu specjalistów, w tym prawników, administratywistów oraz inżynierów środowiska, co umożliwia nam kompleksowe i profesjonalne podejście do każdej sprawy.

Kierownik Zespołu, Adrian Zając, to ekspert w dziedzinie prawa ochrony środowiska, który zdobywał doświadczenie w Centrum Doskonałości Recyklingu oraz w organach administracji publicznej. Jego doświadczenie pozwala na efektywne przeprowadzenie działań kontrolnych i zarządzanie firmą AZ Management.

Dlaczego AZ Management?

Zespół AZ Management może poszczycić się wieloma zrealizowanymi projektami, wygranymi procesami oraz napisanymi ekspertyzami i opiniami. Sprawy naszych Klientów są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy zawsze stoją po ich stronie i dbają o ich interesy.

Wszyscy nasi prawnicy oraz inni specjaliści świadczący usługi są cyklicznie szkoleni. Eksperci doskonalą swoje umiejętności, aby sprostać wymaganiom rynku oraz Klientów. W AZ Management stawiamy na skuteczne i indywidualne podejście do każdej sprawy oraz na budowanie długotrwałych relacji z Klientami.

Dziedziny prawa obsługiwane przez AZ Management

Stawiamy na przejrzystość i skuteczność działania.Przed rozpoczęciem pracy nad konkretną sprawą dokładnie analizujemy sytuację, ustalamy cele i strategię działania. Świadczymy usługi z następujących dziedzin:

 • gospodarki odpadami, w tym również działów szczegółowych takich jak:
  • wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie lub transport odpadów;
  • recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  • przetwarzanie i zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
  • międzynarodowe przemieszczanie odpadów,
  • usunięcie odpadów z terenów nieprzeznaczonych do ich magazynowania lub składowania;
 • przetwarzanie i zbieranie baterii i akumulatorów;
 • gospodarki wodno-ściekowej;
 • emisji do powietrza;
 • realizacji inwestycji zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • ewidencji i sprawozdawczości;
 • BDO.

Reprezentowanie naszych Klientów

Nasze usługi obejmują reprezentowanie Klientów w różnych sprawach, w tym:

 • w trakcie kontroli WIOŚ (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska) i innych organów administracji publicznej;
 • w trakcie postępowań administracyjnych dotyczących wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej lub ustalenia innych sankcji administracyjnych;
 • przed organami II instancji w postępowaniach odwoławczych;
 • przed sądami administracyjnymi w postępowaniach sądowo-administracyjnych;
 • przy sporządzaniu audytów i ekspertyz prawnych;
 • przy sporządzaniu opinii radcowskich.

Działania podejmowane przez AZ Management

Proponujemy szeroki wachlarz kompleksowych działań oraz realizację pojedynczych czynności z zakresu ochrony środowiska. Nasza oferta obejmuje:

 • pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym lub sądowo-administracyjnym;
 • redagowanie odwołań, zażaleń, skarg i innych pism w toczących się postępowaniach;
 • przeprowadzanie audytów środowiskowych, ekspertyz prawnych i opinii radcowskich;
 • klasyfikacja odpadów;
 • reprezentacja klientów podczas kontroli WIOŚ (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska), oględzin i rozpraw administracyjnych;
 • analizy przedrealizacyjne i porealizacyjne w ramach realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • redagowanie pism i odpowiedzi na wezwania organów i zarządzenia pokontrolne WIOŚ.

Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy oraz wieloletniemu doświadczeniu w obszarze ochrony środowiska jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom profesjonalne wsparcie oraz skuteczną reprezentację w każdej sprawie. Stawiamy na indywidualne podejście do potrzeb każdego Klienta oraz na dostosowanie naszych działań do specyfiki danej sprawy. W AZ Management zawsze podejmujemy wszelkie możliwe kroki, aby osiągnąć najlepsze wyniki.

Sekcja pytań i odpowiedzi

Czy obsługa prawna AZ Management obejmuje reprezentowanie przedsiębiorstwa przed organami II instancji?

Tak, nasza usługa obsługi prawnej w zakresie ochrony środowiska obejmuje reprezentowanie przedsiębiorstw przed organami II instancji w postępowaniach odwoławczych. Jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową i skuteczną pomoc prawną w każdym etapie toczącego się postępowania, od pierwszych kroków podjętych przed organem I instancji, poprzez odwołanie od decyzji, aż do postępowania przed organem II instancji.

Czeka mnie inspekcja środowiskowa – czy powinienem skorzystać z usług doradztwa?

Tak. Specjaliści w dziedzinie ochrony środowiska mogą pomóc Ci w przygotowaniu się do inspekcji i wskazać obszary, które wymagają ulepszeń. Co więcej, eksperci mogą pomóc we wdrożeniu zaleceń, które firma otrzyma podczas inspekcji.