AZ Management
Obsługa Inwestycji

Zespół AZ Management

Naszym wyodrębnionym zespołem specjalistów kieruje prawnik – Adrian Zając – ekspert z zakresu prawa ochrony środowiska. Zespół tworzą radcowie prawni, administratywiści a także inni specjaliści ds. ochrony środowiska, w tym inżynierowie środowiska. Takie kompleksowe podejście, bazujące na wiedzy i doświadczeniu szeregu specjalistów, umożliwia realizacje usług na najwyższym poziomie.

Kierownik Zespołu – Adrian Zając – doświadczenie zdobywał w Centrum Doskonałości Recyklingu, pracował również w organach administracji publicznej zarówno na szczeblu samorządowym jak i rządowym. Jako starszy inspektor ochrony środowiska przeprowadził kilkaset działań kontrolnych i pokontrolnych. Jako specjalista debatował na temat europejskiego prawa ochrony środowiska w Brukseli.

Możemy pochwalić się szeregiem zrealizowanych projektów, wygranych spraw, uchylonych decyzji wymierzających wysokie kary pieniężne, a także wieloma napisanymi ekspertyzami i opiniami.

Obszary obsługi

AZ Management wyspecjalizowane jest w obsłudze z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym głównie w następujących obszarach:

 • gospodarki odpadami, w tym również działów szczegółowych takich jak:
  – wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie lub transport odpadów;
  – recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  – przetwarzanie i zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  – gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
  – międzynarodowe przemieszczanie odpadów,
  – usunięcie odpadów z terenów nieprzeznaczonych do ich magazynowania lub składowania;
  – przetwarzanie i zbieranie baterii i akumulatorów;
 • gospodarki wodno-ściekowej;
 • emisji do powietrza;
 • realizacji inwestycji zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • ewidencji i sprawozdawczości;
 • BDO.

Działania

Prowadzimy następujące działania:

 • uzyskanie zezwolenia i pozwolenia a także inne akty administracyjne w tym głównie:
 • decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
 • pozwolenia wodno-prawne;
 • pozwolenia emisyjne
 • wpis do rejestru BDO i aktualizacja wpisu;
 • audyty środowiskowe i działania naprawcze;
 • przygotowanie do kontroli WIOŚ i innych organów administracji publicznej;
 • udział w kontroli WIOŚ i innych organów administracji publicznej;
 • pełnomocnictwo w trakcie postępowań administracyjnych w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej lub ustalenia innej sankcji administracyjnej;
 • pełnomocnictwo przed organami II instancji w postępowaniach odwoławczych;
 • pełnomocnictwo przed sądami administracyjnymi w postępowaniach sądowo-administracyjnych;
 • ekspertyzy prawne;
 • opinie radcowskie.