AZ Management - artykuły z zakresu ochrony środowiska

Zasady pozbywania się odpadów

Istniejące przepisy prawa z zakresu ochrony środowiska w sposób precyzyjny regulują kwestie pozbywania się odpadów. Już na wstępie należy przy tym wyjaśnić, iż zasady opisane niniejszym artykułem dotyczą wyłącznie odpadów powstających w ramach funkcjonowania działalności i nie obejmują nieczystości komunalnych. Reguły dotyczące pozbywania się powstających na terenie zakładu odpadów normują

Czytaj więcej »

Zasady pozbywania się odpadów

Istniejące przepisy prawa z zakresu ochrony środowiska w sposób precyzyjny regulują kwestie pozbywania się odpadów. Już na wstępie należy przy tym wyjaśnić, iż zasady opisane niniejszym artykułem dotyczą wyłącznie odpadów powstających w ramach funkcjonowania działalności i nie obejmują nieczystości komunalnych. Reguły dotyczące pozbywania się powstających na terenie zakładu odpadów normują

Czytaj więcej »