AZ Management
Obsługa Przedsiebiorstw

Zespół AZ Management

Naszym wyodrębnionym zespołem specjalistów kieruje prawnik – Adrian Zając – ekspert z zakresu prawa ochrony środowiska. Zespół tworzą radcowie prawni, administratywiści a także inni specjaliści ds. ochrony środowiska, w tym inżynierowie środowiska. Takie kompleksowe podejście, bazujące na wiedzy i doświadczeniu szeregu specjalistów, umożliwia realizacje usług na najwyższym poziomie.

Kierownik Zespołu – Adrian Zając – doświadczenie zdobywał w Centrum Doskonałości Recyklingu, pracował również w organach administracji publicznej zarówno na szczeblu samorządowym jak i rządowym. Jako starszy inspektor ochrony środowiska przeprowadził kilkaset działań kontrolnych i pokontrolnych. Jako specjalista debatował na temat europejskiego prawa ochrony środowiska w Brukseli.

Możemy pochwalić się szeregiem zrealizowanych projektów, wygranych spraw, uchylonych decyzji wymierzających wysokie kary pieniężne, a także wieloma napisanymi ekspertyzami i opiniami.

Outsourcing

Outsourcing jest wykorzystaniem źródeł zewnętrznych w celu realizacji nałożonych przepisami prawa obowiązków lub realizacji planowanych działań. AZ Management świadczy kompleksowe usługi w tym zakresie rozliczane metodą ryczałtową (abonamentową).

 Outsourcing pozwala wykorzystać potencjał zespołu specjalistów, którzy na co dzień zajmują się prawem ochrony środowiska na terenie całego kraju. W związku z powyższym posiadanym doświadczenie, którego nie sposób zdobyć pracują na rzecz wyłącznie jednego podmiotu.

 Zachęcamy do współpracy gwarantując najwyższą jakość świadczonych usług i pełen profesjonalizm.

Consulting

Consulting jest działaniem doradczym w różnych zakresach. AZ Management doradza zarówno w ramach pojedynczych działań jak i świadczy kompleksowe usługi consultingowe.

Consulting pozwala wykorzystać potencjał zespołu specjalistów, którzy na co dzień zajmują się prawem ochrony środowiska na terenie całego kraju. W związku z powyższym posiadanym doświadczenie, którego nie sposób zdobyć pracują na rzecz wyłącznie jednego podmiotu.

 Zachęcamy do współpracy gwarantując najwyższą jakość świadczonych usług i pełen profesjonalizm.

Obszary działalności

AZ Management wyspecjalizowane jest w obsłudze z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym głównie w następujących obszarach:

    gospodarki odpadami, w tym również działów szczegółowych takich jak:

– wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie lub transport odpadów;

– recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji,

– przetwarzanie i zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

– gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,

– międzynarodowe przemieszczanie odpadów,

– usunięcie odpadów z terenów nieprzeznaczonych do ich magazynowania lub składowania;

– przetwarzanie i zbieranie baterii i akumulatorów;

    gospodarki wodno-ściekowej;

    emisji do powietrza;

    realizacji inwestycji zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

    ewidencji i sprawozdawczości;

    BDO.