AZ Management
Obsługa Przedsiebiorstw

Zespół AZ Management

Naszym wyodrębnionym zespołem specjalistów kieruje prawnik – Adrian Zając – ekspert z zakresu prawa ochrony środowiska. Zespół tworzą radcowie prawni, administratywiści a także inni specjaliści ds. ochrony środowiska, w tym inżynierowie środowiska. Takie kompleksowe podejście, bazujące na wiedzy i doświadczeniu szeregu specjalistów, umożliwia realizacje usług na najwyższym poziomie.

Kierownik Zespołu – Adrian Zając – doświadczenie zdobywał w Centrum Doskonałości Recyklingu, pracował również w organach administracji publicznej zarówno na szczeblu samorządowym jak i rządowym. Jako starszy inspektor ochrony środowiska przeprowadził kilkaset działań kontrolnych i pokontrolnych. Jako specjalista debatował na temat europejskiego prawa ochrony środowiska w Brukseli.

Możemy pochwalić się szeregiem zrealizowanych projektów, wygranych spraw, uchylonych decyzji wymierzających wysokie kary pieniężne, a także wieloma napisanymi ekspertyzami i opiniami.

Obsługa firm w zakresie ochrony środowiska

AZ Management oferuje kompleksową i skuteczną obsługę profesjonalnego wsparcia z zakresu prawa ochrony środowiska, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klienta.

Nasi specjaliści to doświadczeni prawnicy, administratywiści, inżynierowie i inni specjaliści zajmujący się wymaganiami prawa ochrony środowiska. Prowadzimy szereg spraw na terenie całego kraju. Dzięki temu naszym Klientom możemy zaoferować wsparcie na najwyższym poziomie niezależnie od tego, czy potrzebują audytu środowiskowego, wsparcia prawnego, czy wsparcia w uzyskaniu decyzji administracyjnej w zakresie ochrony środowiska.

Co oferujemy?

Zapewniamy obsługę w wielu dziedzinach prawa ochrony środowiska, w tym w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, emisji substancji do powietrza, realizacji inwestycji, w tym postępowań o środowiskowych uwarunkowaniach. Na rzecz naszych Klientów prowadzimy również różnego rodzaju działania ewidencyjne i sprawozdawcze. Proponujemy również audyty środowiskowe prowadzone przez certyfikowanych audytorów. Zakres współpracy ustalany jest indywidualnie w zależności od faktycznych potrzeb Klienta.

Poniżej przedstawiamy przykładowy katalog obszarów, którymi się zajmujemy:

 • gospodarka odpadami, w tym również działy szczegółowe takie jak:

– wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie lub transport odpadów;

– recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji,
– przetwarzanie i zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

– gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,

– międzynarodowe przemieszczanie odpadów,

– usuwanie odpadów z terenów nieprzeznaczonych do ich magazynowania lub składowania;

– przetwarzanie i zbieranie baterii i akumulatorów;

 • gospodarka wodno-ściekowa;
 • emisja do powietrza;
 • realizacja inwestycji zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • ewidencja i sprawozdawczość;
 • BDO.

Dla kogo?

Jesteśmy zespołem specjalistów, którzy zajmują się prawem ochrony środowiska. Nasza firma oferuje kompleksowe usługi związane z ochroną środowiska, w tym doradztwo, audyty, szkolenia oraz sporządzanie dokumentacji.

Nasza kadra to doświadczeni specjaliści z zakresu ochrony środowiska, którzy w pełni rozumieją złożoność kwestii związanych z przepisami oraz ich implementacją w różnych branżach. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom profesjonalną obsługę, dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb i wymagań.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do dużych korporacji, jak i mniejszych przedsiębiorstw. Zajmujemy się szerokim zakresem spraw związanych z ochroną środowiska, w tym m.in. audytami środowiskowymi, wdrażaniem i zarządzaniem systemami ochrony środowiska, analizą oddziaływania na środowisko oraz uzyskiwaniem pozwoleń, zezwoleń i zgód na działalność gospodarczą. Oferujemy również szkolenia z zakresu ochrony środowiska oraz sporządzanie kompleksowej dokumentacji związanej z działalnością gospodarczą.

Stawiamy na indywidualne podejście do każdego zlecenia oraz szybką i skuteczną realizację projektów. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie ochrony środowiska, aby nasi klienci mieli pewność, że ich działalność spełnia wymogi prawne.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w zakresie ochrony środowiska, zapraszamy do kontaktu.

Poniżej przedstawiamy przykładowy katalog podmiotów, z którymi na co dzień współpracujemy:

 • firmy przemysłowe i produkcyjne,
 • firmy budowlane i remontowe,
 • instytucje i jednostki samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorstwa z branży transportowej,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką odpadami,
 • firmy z branży energetycznej,
 • firmy z sektora usługowego, takie jak hotele czy restauracje.

Outsourcing środowiskowy jako forma stałej obsługi

Outsourcing jest wykorzystaniem źródeł zewnętrznych w celu realizacji nałożonych przepisami prawa obowiązków lub realizacji planowanych działań. AZ Management świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa ochrony środowiska rozliczane metodą ryczałtową (abonamentową).

Outsourcing pozwala wykorzystać potencjał zespołu specjalistów, którzy na co dzień zajmują się prawem ochrony środowiska na terenie całego kraju. W związku z powyższym posiadanym doświadczenie, którego nie sposób zdobyć pracują na rzecz wyłącznie jednego podmiotu. W ramach outsourcingu prowadzone są działania takie jak bieżący nadzór nad zgodności funkcjonowania Klienta z przepisami prawa ochrony środowiska, audyty środowiskowe, ewidencja i sprawozdawczość, współpraca z organizacjami odzysku, reprezentacja podczas kontroli organów administracji publicznej (w tym WIOŚ).

Zachęcamy do współpracy gwarantując najwyższą jakość świadczonych usług i pełen profesjonalizm.

Dowiedz się więcej

Consulting

Consulting jest działaniem doradczym w różnych zakresach. AZ Management doradza zarówno w ramach pojedynczych działań jak i świadczy kompleksowe usługi consultingowe. W ramach consultingu świadczymy usługi polegające na doradztwie i konsultacjach w zakresie ochrony środowiska.

Consulting pozwala wykorzystać potencjał zespołu specjalistów, którzy na co dzień zajmują się prawem ochrony środowiska na terenie całego kraju. W związku z powyższym posiadanym doświadczenie, którego nie sposób zdobyć pracują na rzecz wyłącznie jednego podmiotu.

Zachęcamy do współpracy gwarantując najwyższą jakość świadczonych usług i pełen profesjonalizm.

Dowiedz się więcej

Obsługa firm w zakresie ochrony środowiska - sekcja pytań i odpowiedzi

Czy muszę prowadzić ewidencję odpadów?

Prowadzenie ewidencji odpadów w większości przypadków jest obowiązkiem przedsiębiorców. Jej brak lub nieprawidłowe prowadzenie może skutkować nałożeniem dotkliwych kar finansowych. Każdy kto prowadzi działalność, która wiąże się z wytwarzaniem, zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów, jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco ewidencji odpadów. Warto zadbać o prawidłowe prowadzenie ewidencji odpadów oraz o jej regularną aktualizację.