AZ Management
Consulting ochrony środowiska

AZ Management specjalizuje się w profesjonalnej obsłudze firm związanej z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska. Nasi eksperci oferują szeroki zakres consultingu, czyli działania doradczego w różnych obszarach ochrony środowiska.

Nasz zespół

Nasz doświadczony zespół specjalistów jest gotowy, by pomóc Państwa firmie prowadzić działalność zgodnie z prawem ochrony środowiska. Posiadamy wiedzę, doświadczenie i kompetencje, by zrealizować większość obowiązków nakładanych na przedsiębiorstwa.

Adrian Zając, kierownik naszego zespołu, to ekspert w dziedzinie prawa ochrony środowiska. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Centrum Doskonałości Recyklingu, a także w organach administracji publicznej na szczeblu samorządowym i rządowym.

Jako starszy inspektor ochrony środowiska, Adrian Zając przeprowadził wiele działań kontrolnych i pokontrolnych, co pozwoliło mu zgłębić szczegóły pracy przedsiębiorstw związanej z ochroną środowiska. Ponadto, jako specjalista, reprezentował Polskę na debatach na temat europejskiego prawa ochrony środowiska w Brukseli, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Pod okiem Adriana Zająca działa zespół specjalistów składający się z radców prawnych, administratywistów, a także innych specjalistów ds. ochrony środowiska.

Dzięki tak szerokiej grupie doświadczonych ekspertów nasza firma jest w stanie zapewnić kompleksową usługę consultingu w zakresie prawa ochrony środowiska, co umożliwia naszym Klientom skuteczne i bezpieczne prowadzenie działalności.

Co oferujemy?

AZ Management oferuje usługi consultingowe, które pozwalają wykorzystać potencjał naszego zespołu specjalistów. Nasza firma doradza zarówno w ramach pojedynczych działań, jak i świadczy kompleksowe usługi consultingowe.

Współpracujemy z firmami na terenie całego kraju, co pozwala nam na zdobycie cennego doświadczenia, którego nie sposób zdobyć, pracując na rzecz wyłącznie jednego podmiotu.

Dla kogo?

Usługa realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska w AZ Management obejmuje szeroki zakres działań. To pozwala na prowadzenie działalności w pełnej zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Nasza firma świadczy usługi consultingowe zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i mniejszych firm, które mają obowiązki wynikające z przepisów prawa ochrony środowiska. Z naszych usług korzystają takie podmioty jak:

 • Firmy oferujące profesjonalne usługi w zakresie gospodarki odpadami, posiadające doświadczenie w zbieraniu i przetwarzaniu różnego rodzaju odpadów. Wśród takich firm znajdują się skupy złomu, stacje demontażu pojazdów, zakłady przetwarzania odpadów, a także punkty zbierania różnego rodzaju odpadów;
 • Firmy produkcyjne, które wytwarzają różnego rodzaju odpady lub generują emisje do powietrza, a więc muszą przestrzegać rygorystycznych wymagań dotyczących ochrony środowiska. W związku z tym są często poddawane kontroli organów ochrony środowiska;
 • Firmy handlowe, które wytwarzają odpady lub wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach, a więc zobowiązane są do przestrzegania wielu skomplikowanych przepisów z zakresu ochrony środowiska;
 • Firmy usługowe, które w wyniku wykonywania swojej działalności generują odpady. Mogą to być takie podmioty jak firmy świadczące usługi naprawy lub czyszczenia, co obliguje je do przestrzegania przepisów wynikających z zakresu prawa ochrony środowiska.

Obszary naszej działalności

Nasza firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze z zakresu prawa ochrony środowiska, z naciskiem na następujące obszary:

 • gospodarki odpadami, w tym również działów szczegółowych takich jak:
  • wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie lub transport odpadów;
  • recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  • przetwarzanie i zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
  • międzynarodowe przemieszczanie odpadów,
  • usunięcie odpadów z terenów nieprzeznaczonych do ich magazynowania lub składowania;
 • przetwarzanie i zbieranie baterii i akumulatorów;
 • gospodarki wodno-ściekowej;
 • emisji do powietrza;
 • realizacji inwestycji zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • ewidencji i sprawozdawczości;
 • BDO.

Consulting ochrony środowiska - dlaczego warto?

Doradztwo z zakresu ochrony środowiska to usługa, która pozwala firmom na skuteczne wdrożenie działań ochrony środowiska przy wykorzystaniu odpowiednio dobranych i kompleksowych narzędzi.

Większość obowiązków Państwa przedsiębiorstwa, wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska jest wówczas po stronie zewnętrznej firmy. Ze stosowania consultingu ochrony środowiska wynika szereg zalet. Niektóre z nich zostały wymienione poniżej:

 • Działania firmy są oparte na wiedzy i doświadczeniu specjalistów zewnętrznych, którzy zajmują się na co dzień prawem ochrony środowiska, znają aktualne przepisy i wymagania dotyczące ochrony środowiska;
 • Możliwość skupienia się na głównym celu działalności Państwa przedsiębiorstwa, a nie na zagadnieniach związanych z ochroną środowiska, co pozwala na zwiększenie efektywności pracy i poprawę wyników finansowych;
 • Minimalizacja ryzyka naruszenia przepisów dotyczących ochrony środowiska i uniknięcie niepotrzebnych kosztów związanych z karą za naruszenie przepisów;
 • Optymalizacja kosztów związanych z ochroną środowiska dzięki efektywnemu zarządzaniu odpadami i emisjami;
 • Zwiększenie pozytywnego wizerunku Państwa przedsiębiorstwa, jako firmy dbającej o środowisko, co przyczynia się do zwiększenia lojalności klientów i atrakcyjności firmy dla pracowników oraz inwestorów.

Sekcja pytań i odpowiedzi

Jakie korzyści wiążą się z usługą consultingu?

Usługa consultingowa dotycząca realizacji obowiązków ochrony środowiska pozwala firmom na skuteczne wdrożenie działań narzędziami odpowiednio dobranymi i kompleksowymi. Korzyści takiego podejścia to m.in.: redukcja kosztów związanych z prowadzeniem własnego działu ochrony środowiska, możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia specjalistów zewnętrznych, możliwość dopasowania oferty usługowej do indywidualnych potrzeb i wymagań, a także większa elastyczność i skuteczność w realizacji obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska.

Czy consulting ochrony środowiska jest korzystny dla mniejszych firm bez własnego działu ochrony środowiska?

Tak, consulting ochrony środowiska może być szczególnie korzystny dla mniejszych firm, które nie posiadają własnego działu ochrony środowiska. Consulting pozwala na skorzystanie z wiedzy i doświadczenia specjalistów, którzy na co dzień zajmują się prawem ochrony środowiska. Dzięki temu firmy mogą skutecznie wdrożyć działania ochrony środowiska kompleksowo i bez konieczności angażowania dodatkowej kadry i związanych z tym kosztów.