AZ Management
Outsourcing środowiskowy

Wynikające z przepisów, wciąż rosnące i skomplikowane wymagania dotyczące ochrony środowiska, sprawiają wiele trudności. Mając to na uwadze, proponujemy Państwu usługę outsourcingu ochrony środowiska. Nasza firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze realizacji obowiązków nakładanych na przedsiębiorstwa przepisami prawa ochrony środowiska.

Nasz zespół doświadczonych specjalistów pomoże Państwa firmie prowadzić działalność zgodnie z prawem. Mamy niezbędną wiedzę, doświadczenie i kompetencje, by realizować w imieniu przedsiębiorstwa większość obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska.

Co oferujemy?

W ramach outsourcingu dokonujemy bieżących audytów środowiskowych, prowadzimy nadzór nad ewidencją odpadów, sporządzamy sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska, reprezentujemy firmę w trakcie kontroli inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i innych organów administracji publicznej, właściwych w sprawach ochrony środowiska, organizujemy okresowe szkolenia pracowników z zakresu prawa ochrony środowiska.

Działania te prowadzimy w obszarach:

  • gospodarki odpadami
  • emisji do powietrza
  • gospodarki wodno-ściekowej

Nasza usługa outsourcingu ma charakter abonamentowy. Pomagamy firmom w wypełnianiu obowiązków ochrony środowiska poprzez stałe działania każdego miesiąca. Po rozpoczęciu współpracy do Państwa dyspozycji będzie nie tylko dedykowany specjalista, ale również cały zespół ekspertów z poszczególnych dziedzin prawa ochrony środowiska. Usługi outsourcingu pozwalają więc na podjęcie szerokich i skutecznych działań, opartych na specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu.

Dla kogo?

Usługa outsourcingu obowiązków z zakresu prawa ochrony środowiska jest przeznaczona zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i mniejszych firm, w których nie prowadzi się własnych działów ochrony środowiska, lub w których nie ma wystarczającej liczby wykwalifikowanej w tym kierunku kadry. Świadczymy swoje usługi, współpracując z takimi podmiotami jak:

Firmy oferujące profesjonalne usługi w zakresie gospodarki odpadami, w tym zbierające i przetwarzające różnego rodzaju odpady (np. skupy złomu, stacje demontażu pojazdów, zakłady przetwarzania i zbierania odpadów, punkty zbierania różnego rodzaju odpadów).

Firmy produkcyjne, które wytwarzają odpady lub powodują innego rodzaju emisje, a tym samym podlegają rygorystycznym wymaganiom w zakresie ochrony środowiska i są poddawane kontroli organów ochrony środowiska.

Firmy z sektora budowlanego, które z jednej strony wytwarzają spore ilości odpadów budowlanych, w tym mas ziemnych, z drugiej zobligowane są do różnego rodzaju audytów środowiskowych i realizacji wielu skomplikowanych obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska.

Firmy handlowe, które wytwarzają odpady lub wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach, co obliguje je do realizacji wielu skomplikowanych obowiązków z zakresu prawa ochrony środowiska.

Firmy usługowe, które wytwarzają odpady wskutek np. świadczenia usługi naprawy lub czyszczenia, co obliguje je do realizacji wielu skomplikowanych obowiązków z zakresu przepisów ochrony środowiska.

Stała obsługa to merytoryczne wsparcie działalności przedsiębiorstwa. Nasi specjaliści mają wieloletnie doświadczenie w obsłudze firm z różnych branż i są w stanie poradzić sobie z każdym wyzwaniem związanym z realizacją zadań ochrony środowiska, niezależnie od rodzaju działalności. Dzięki temu nasi Klienci z różnych sektorów mogą liczyć na kompleksową i skuteczną pomoc w obszarze przestrzegania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska.

Stała i kompleksowa obsługa z zakresu ochrony środowiska — dlaczego warto?

Usługa outsourcingu ochrony środowiska pozwala firmom na skuteczne wdrożenie działań ochrony środowiska narzędziami odpowiednio dobranymi i kompleksowymi. Większość obowiązków Państwa przedsiębiorstwa, wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska jest wówczas po stronie zewnętrznej firmy. Wśród zalet stosowania outsourcingu środowiskowego można wymienić m.in.:

  • Oszczędność czasu i zasobów — oferujemy Państwu wysokiej jakości usługi w obszarze działań prawnych i inżynieryjnych dotyczących ochrony środowiska. To znaczy, że mogą skupić się Państwo przede wszystkim na bieżącym prowadzeniu swojej działalności. Dzięki szerokiemu zakresowi usług outsourcing pomaga firmom zaoszczędzić czas, energię i zasoby na właściwy rozwój przedsiębiorstwa.
  • Wypełnianie zewnętrznymi zasobami zadań wymaganych przepisami ochrony środowiska — usługi outsourcingu ochrony środowiska pozwalają na pełne spełnianie wymogów prawnych. Przekazanie obowiązków doświadczonej firmie zewnętrznej, to poczucie spokoju i świadomość, że zespół specjalistów czuwa nad sprawami środowiskowymi w Państwa przedsiębiorstwie.
  • Zwiększenie efektywności działań ekologicznych — outsourcing realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa pozwala na zastosowanie optymalnych dla przedsiębiorstwa rozwiązań.
  • Zwiększenie zaangażowania społecznego — coraz więcej konsumentów zwraca uwagę na to, czy dana firma dba o środowisko. Świadczy to o wysokiej jakości usługi i wpływa pozytywnie na wizerunek marki lub przedsiębiorstwa.
  • Optymalizacja kosztów — odpowiednia strategia outsourcingu ochrony środowiska pozwala na optymalizację kosztów firmy związanych ze środowiskiem.

Sekcja pytań i odpowiedzi

Jakie są zalety usług outsourcingowych?

Zalety usług outsourcingowych to przede wszystkim: oszczędność czasu i zasobów, zwiększenie efektywności działań, dostęp do wiedzy i doświadczenia specjalistów, spełnienie wymagań prawnych i optymalizacja kosztów.

Jaki jest zakres outsourcingu?

Może on być bardzo szeroki — zależy od potrzeb i wymagań Klienta. W zasadzie wszystkie działania środowiskowe, które nie stanowią podstawowej działalności firmy, mogą zostać zlecone do wykonania firmie zewnętrznej i zrealizowane przez specjalistę ochrony środowiska.

Jakie są najważniejsze przepisy dotyczące ochrony środowiska?

Najważniejsze przepisy związane z wymogami ochrony środowiska są zawarte w ustawie prawo ochrony środowiska, ustawie o odpadach, ustawie prawo wodne i szeregu innych aktów normatywnych. Warto jednak pamiętać, że obowiązki, których przedsiębiorstwa muszą przestrzegać, zależą od rodzaju i charakteru ich działalności. Złożoność tego obszaru jest jednym z powodów, dla których warto podjąć współpracę w zakresie outsourcingu ochrony środowiska.